English Polish

WYBRANE REALIZACJE

BlueOne.pl – HMA Group Sp. z o.o.

WYBRANE REALIZACJE    

- Stacja demineralizacji wody w ZPC Ursus 
- Stacja zmiękczania wody w Elektrociepłowni Radom Północ 
- Przekazanie technologii Blue Zone otrzymywania ultra czystej wody do Hydrosoft Toruń 
- Uzdatnienie wody w elektrowni Blachownia 
- Zamknięcie obiegu wód płuczących przy procesie chromianowania aluminium dla firmy Colorex Kraków 
- Zmiękczanie i demineralizacja wody na wydział kotłowni dla FSC Daewoo Lublin 
- Stacja usuwająca azotany z wody w Spółdzielni Rolniczej Bilcza  
- Stacja uzdatniania wody w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym Fuleda Park 
- Program modernizacji galwanizerni, zmniejszenie o 95% całkowitej ilości ścieków 
- Czyszczenie ścieków obciążonych amoniakiem, opracowanie dla Zakładów Azotowych Puławy i przemysłu cukrowniczego - Czyszczenie ścieków z rtęci i ołowiu, arsenu, strontu i baru    


PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIENIA    
Nasze rozwiązania prezentują najnowocześniejsze technologie stosowane w procesach uzdatniania wody i cieczy. 

Jest to możliwe na skutek małych gabarytów naszych urządzeń i długich cyklów pracy ( co implikuje , dla odmiany, małe ilości ścieków). Każde urządzenie jest wyposażone w niezbędne atesty higieniczne i aprobaty techniczne.   

  Urządzenia, które oferujemy, zapewniają kompleksowe  rozwiązania problemów związanych z oczyszczaniem cieczy z zanieczyszczeń.  Mogą pracować jako niezależne jednostki, lub jako uzupełniające  elementy dla istniejących systemów uzdatniania wody, które w chwili obecnej nie są zdolne wyjść naprzeciw nowym normom i oczekiwaniom. 

   Każda technologia  lub metoda selektywnego oczyszczania cieczy jest opracowywana  indywidualnie dla każdego klienta. Każde rozwiązanie  przez nas rekomendowane, zawiera szczegółowe opracowanie i oczekiwaną efektywność.
 Jedyną rzeczą, jaka pozostaje do końca niezmienna, jest najwyższa jakość.   

  Tworzymy dedykowane projekty pod określone potrzeby odbiorcy, począwszy od fazy analiz aż do uruchomienia urządzenia   

  Standardowa procedura zamówienia i realizacji:  
Określenie potrzeb klienta poprzez analizę źródła cieczy i sprecyzowanie przez klienta parametrów cieczy po uzdatnieniu. Wykonanie analiz zlecamy wyspecjalizowanym instytucjom badawczym. Jeśli klient posiada analizę chemiczną wejściową i parametry oczekiwane etap ten jest pomijany.    

Przygotowanie projektu i oszacowanie kosztów i korzyści   Realizacja projektu. 

   Wsparcie po sprzedaży, w tym: serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, dostawa materiałów eksploatacyjnych.