English Polish

URZĄDZENIA KASKADA

BlueOne.pl – HMA Group Sp. z o.o.

Urządzenia stosowane są do uzdatniania wody różnego pochodzenia: studnie, rzeki, jeziora, wody gruntowe i podziemne.
 Nie wymagają badania wody wejściowej. Zabezpieczają przed skażeniami bakteriologicznymi, chemicznymi i radioaktywnością. Poprawiają smak i zapach wody Zakres substancji potencjalnie niebezpiecznych usuwanych przez urządzenia systemu Kaskada: - kationy metali ciężkich: żelazo Fe,  mangan Mg, miedź Cu2+, nikiel Ni2+, ołów Pb2+, itd., i szczególne toksycznych, jak rtęć Hg2+, kadm Cd2+, tal Tl2+,  arsen As3+ i inne) - aniony:  azotany NO3-, azotyny NO2-, fosforany PO4,  chromiany CrO42-, cyjanki CN- (również kompleksy cyjankowe z kationami metali), arseniny AsO33- i arseniany AsO43-, siarczki S2-, i wiele innych nieorganicznych i organicznych anionów, jak fenolany PhO-, aniony detergentów anionowych R-SO3-  itp. - szkodliwe i niebezpieczne mikroorganizmy : bakterie, grzyby, wirusy, glony, pierwotniaki  (również bakterie clostridia i cryptosporidium)  

Opracowaliśmy i wyprodukowaliśmy urządzenie przeznaczone do uzdatniania wody powierzchniowej do jakości wody zdatnej do picia pod nazwą Kaskada WT 02. Urządzenie to zabezpiecza dostęp do wody zdatnej do picia w sytuacjach kryzysowych i katastrofach ekologicznych. Otrzymaliśmy 

Złoty Medal Targów Poznańskich Poleko 2004, tytuł Europrodukt 2002 oraz pozytywne opinie Instytutu Ochrony Środowiska, Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Certyfikat Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Urządzenie jest standardowym wyposażeniem Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych, posiada  patent. 

Opracowaliśmy i wyprodukowaliśmy mobilny plecakowy system uzdatniania wody WT 03, który działa automatycznie, przepływowo o wydajności max. 200 l/h i posiada niewielkie wymiary wymiary: 560 mm x 325 mm x 210 mm 

Opracowaliśmy i wyprodukowaliśmy urządzenia WT04 do WT10 mające wszechstronne zastosowania jako stacjonarne systemy uzdatniania wody. Urządzenia zabezpieczają dostęp do wody zdatnej do picia w sytuacjach kryzysowych: skażeniach ujęć wodnych, atakach terrorystycznych, awariach. Urządzenia poprawiają  jakość wody wodociągowej i posiadają szerokie zastosowanie: dom jednorodzinny, blok mieszkalny, osiedle, zakłady przemysłowe, kopalnie, elektrociepłownie. Działają  automatycznie, przepływowo, nie wymaga dodatkowej infrastruktury. Typoszereg: urządzenia WT-04 do WT-10; od 1,0 m3/h (max 1,6 m3/h) do  20 m3/h (max 32,4 m3/h) - obejmują każde zapotrzebowanie