English Polish

TECHNOLOGIE I ZASTOSOWANIA

BlueOne.pl – HMA Group Sp. z o.o.

Opracowaliśmy i przeprowadziliśmy próby potwierdzające skuteczność urządzenia będącego systemem filtracji wody pozwalającego zamknąć obieg wody w hodowlach ryb i utrzymać startowe parametry wody. 

Posiadamy technologię dejonizacji wody o przewodności poniżej 1 us niezbędnej do produkcji koloidów w nanotechnologii. Woda o takich parametrach może być zastosowana w elektrociepłowniach, elektrowniach, kotłowniach, elektronice, farmaceutyce itp. Nasze opracowanie jest również kompleksowym zagospodarowaniem ścieków powstających w trakcie procesu dejonizacji. Opracowany system pozwala wyprodukować nawóz mineralny niezbędny w rolnictwie.

Opracowaliśmy system wyłapywania amoniaku ze ścieku systemu chłodzenia w fabryce nawozów sztucznych i zamknięcie obiegu wody. 

Opracowaliśmy modernizację obróbki ścieków w galwanizerniach pozwalającą ograniczyć ścieki do 5% i program zamknięcia obiegów pozwalający odzyskiwać składniki kąpieli galwanicznych wyłapujący chrom i inne metale będące składnikami kąpieli.           

Posiadamy technologię wyłapywania żelaza i manganu z wody łącznie z kompleksami, jak również jony innych metali ciężkich w tym rtęci, talu, baru, ołowiu itp.            


Opracowaliśmy technologię wyłapywania związków biogennych po oczyszczalni ścieków komunalnych, pozwalającą na prowadzenie procesu bez konieczności składowania i napowietrzania ścieków, co upraszcza proces doczyszczania, obniża koszty a jednocześnie pozwala spełnić ciągle zaostrzane normy lub wykorzystać wodę szarą.

Opracowaliśmy technologię oczyszczania wód geotermalnych i solanek z baru Ba, strontu Sr i radioaktywnego radu Ra. Opracowaliśmyprogram naturalnego zagospodarowania gnojowicy – odpadu powstającego przy hodowli wielko-fermowej i substratu pofermentacyjnego z biogazowni. 

Opracowaliśmysystem wyłapywania formaldehydu i metanolu ze ścieków pochodzących z fabryk tworzyw sztucznych. Opracowaliśmy system wyłapywania amoniaku z kondensatów procesowych z cukrowni. 

Opracowaliśmy system oczyszczania ścieków po utylizacji amunicji wyłapywanie rtęci i ołowiu. 

Opracowaliśmy systemy oczyszczania wód procesowych po produkcji TNT. 

Opracowaliśmy system wyłapywania i zagospodarowania ścieków obciążonych siarczanami. 

Opracowaliśmy technologię odzysku lantanowców z fosfogipsu.   . Jesteśmy przygotowani do rozwiązywania innych problemów i opracowania technologii w zakresie czyszczenia cieczy i ochrony środowiska stosując również inne znane technologie zgodnie z oczekiwaniami klienta.   

  Żywice jonowymienne – technologia gwarantująca niechemiczne uzdatnianie wody i gwarantująca - Bardzo wysoka skuteczność redukcji zanieczyszczeń do 98% - Selektywne wyłapywanie zanieczyszczeń (systemy dedykowane) - Bardzo mała ilość ścieków jednostkowych z możliwością przetworzenia ścieku w nawóz mineralny - Nie chemiczny sposób uzdatniania wody - Konkurencyjnie małe gabaryty urządzeń - Idealna technologia do zastosowania i współpracy z istniejącymi systemami - Wyłapywanie zanieczyszczeń trudnych lub niemożliwych do wychwycenia przez inne technologie - Możliwość osiągnięcia dowolnej wydajności uzdatnionej wody —   


  Zalety systemów jonitowych
- Bezawaryjna praca i prosta obsługa 
– pełna automatyka, 
- Trwałość złóż, 
- Małe gabaryty stacji 
- ograniczenie kosztów na infrastrukturę, 
- Długie cykle pracy, 
- Śladowa ilość ścieków. 
- Krótki czas realizacji, 
- Selektywne wyłapywanie zanieczyszczeń.