English Polish

O NAS

BlueOne.pl - HMA Group Sp. z o. o

Wraz z Conspan Tech Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy tworzymy konsorcjum i na tej podstawie jesteśmy jedynym i wyłącznym dystrybutorem wszystkich produktów Conspan Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej producentem urządzeń do czyszczenia cieczy i uzdatniania wody.

 Swoje działania koncentrujemy w zakresie ochrony środowiska, opracowujemy technologie uszyte na miarę potrzeb Klienta, budujemy urządzenia do czyszczenia cieczy i uzdatniania wody w zasadzie w nieograniczonej skali wydajności. 

Nasze systemy czyszczenia cieczy bazują na zastosowaniu żywic jonowymiennych. Żywice jonowymienne (jonity lub wymienniki jonowe) są to granulki o zestandaryzowanej średnicy (zwykle 0,3 – 1,2 mm), zbudowane z syntetycznych polimerów. W polimerową matrycę wbudowane są chemicznie na trwale aktywne grupy funkcyjne, kwaśne lub zasadowe. Żywice jonowymienne posiadają zdolności wymiany obecnych w wodzie jonów: kationity wymieniają kationy, anionity - aniony. Po wyczerpaniu zdolności wymiennych złoża jonitowe są  regenerowane przez przepuszczenie przez nie odpowiedniej ilości regeneranta co pozwala rozpocząć proces od początku. 

Wykorzystanie tej technologii gwarantuje najwyższą jakość uzdatnianej wody i jej stałe parametry. Złoża żywic jonowymiennych skutecznie absorbują nieorganiczne i organiczne zanieczyszczenia rozpuszczone w cieczach i pozwalają na selektywne wyłapywanie zanieczyszczeń. 

Ta zdolność umożliwia traktować ścieki jako źródło surowca pozwalającego uzyskać produkt a nie bardziej skoncentrowane ścieki. W założeniach naszych projektów, fundamentalną zasadą jest zamykanie obiegów lub ograniczenie ilości ścieków w procesach uzdatniania wody i oczyszczania cieczy. Taka idea jest w dzisiejszych czasach zgodna z polityką gospodarki wodnej. 

Wiele krajów wprowadziło ograniczenia zużycia  wody, dotyka to dzisiaj przede wszystkim przemysł, ale w coraz większym stopniu dotyczy również ludności cywilnej. Jest wiele sposobów motywowania oszczędzania wody i działamy zgodnie z tymi zasadami.