English Polish

OFERTA

BlueOne.pl – HMA Group Sp. z o.o.

Nasza oferta obejmuje Systemy uzdatniania wody: 
- systemy uzdatniania dla oczyszczania wody wodociągowej lub gruntowej: produktem jest wysokiej klasy czystości woda pitna 
- systemy uzdatniania dla oczyszczania wody gruntowej: produktem jest woda przeznaczona  do nawadniania
  -  systemy uzdatniania wody skażonej działaniem pierwiastków promieniotwórczych 
- systemy uzdatniania wody i doczyszczania ścieków dla budynków i osiedli umożliwiające  wykorzystanie wody szarej 
- systemy umożliwiające pozyskiwanie wody w miejscach o słabo rozwiniętej infrastrukturze

 
Rozwiązania dla przemysłu: 
- kompleksowa technologia obróbki odpadów i ścieków oraz zamykanie systemów obiegów wodnych w zakładach produkcyjnych, przemysłowych, elektrociepłowniach, kopalniach    


Oferta skierowana jest  m.in. do: Samorządów terytorialnych: 
- zaopatrywanie w wodę pitną aglomeracji miejskich, miast, obszarów zasiedlonych, budynków komunalnych 
- uzupełniające oczyszczanie ścieków komunalnych, rowów ściekowych, zbiorników miejskich, stawów 
- zabezpieczenie dostępu do wody pitnej w sytuacjach kryzysowych osiedli mieszkaniowych i budynków wielorodzinnych 
- poprawianie i zabezpieczanie jakości wody z sieci wodociągowych 
- oczyszczanie wyselekcjonowanych ścieków w celu powtórnego użycia w postaci „szarej wody”; obniżenie kosztów wody i bieżącej eksploatacji mieszkań i budynków, zzpitali, urzędów, hoteli, szkół, obiektów o znaczeniu strategicznym 
- zabezpieczanie jakości wody, uzdatnianie wody w sytuacjach awaryjnych - doczyszczanie ścieków    

Przemysłu, fabryk, laboratoriów chemicznych: 
- Zmiękczanie lub dejonizacja wody do: bojlerów i produkcji pary wodnej, systemów chłodzenia, obiegów przemysłowych
  - Oczyszczanie ścieków: selekcja określonych związków chemicznych, oczyszczanie ścieków przemysłowych, dostosowanie ścieków do międzynarodowych norm ochrony środowiska  


Straży pożarnej, wojska, policji, misji humanitarnych: 
- mobilne urządzenie do uzdatniania wody w trudno dostępnych obszarach, w sytuacjach kryzysowych, działań wojennych, klęsk żywiołowych, katastrof przemysłowych    

Ośrodków wypoczynkowych, hoteli, restauracji i miejsc, gdzie panuje deficyt wodny i ograniczona dostępność do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych i obejmuje uzdatnianie wody pitnej oraz doczyszczanie ścieków   

  Zakładów chemicznych, przemysłu spirytusowego: 
- zmiany parametrów cieczy (poprawienie parametrów produktu) - doczyszczanie ścieków    

Podmiotów prowadzących mało i wielkogabarytowe myjnie pojazdów: 
- oczyszczanie wód zużytych i przywracanie ich do ponownego wykorzystania, zamykanie obiegu    

Oraz wszystkich innych zainteresowanych podmiotów